Skriv til mig

Arbejdsmiljø

Hjælp til arbejdsmiljø og mobning

I 2001 skrev jeg i relation til Den Sociale Højskole – projektopgave om mobning og chikane i arbejdslivet. Jeg gik i den lokale avis og søgte respondenter, der ville fortælle deres mobbehistorie. Telefonen kimede i flere dage uafbrudt. Den ene historie var værre end den anden, folk græd og kaldte på hjælp. Jeg var fuldstændig rystet. Jeg udvalgte at undersøge 30 mobbeforløb nærmere, heraf ca. halvdelen grundigere. Alle de mobbede var ”gået ned” med stress og sygdom. Stort set ingen af de mobbede i alle aldre havde formået at vende tilbage til et arbejdsliv. Jeg var chokeret. Jeg udgav projektafhandlingen i 2 hæfter og fik del i HKs kulturpris 2002 for min opgave og indsats. Det fortæller jo, at mobning dengang – og også i dag – er særdeles destruktivt, såvel for de mobbede som for samfundsøkonomien, det vidste HK. Vi har aldrig kunnet få en ”Mobning forbudt lov” igennem i Danmark som i Sverige. Siden da har jeg interesseret mig for alle dele af arbejdsmiljøerne rundt omkring, herunder selv været leder, m.v.

Link: se CASEN at takle negative psykiske mekanismer i arbejdsmiljøer og bestyrelser.

Link: Om mulige negative psykiske mekanismer givende split og mob.

Jeg yder gerne undervisning, konsulentbistand, bisidderrolle, stress-reducering og coaching til
mindre arbejdsgrupper (max.10-15), diverse bestyrelser, foreninger/medlemmer og individuelt,
vedr. problemer i arbejdsmiljøet.

Med konsulentbistand fokuseret på opgaveløsning, trivsel og fællesskab samlet set, eksempelvis punkter som kommunikation, mobning, ledelse, psykiske forsvarsmekanismer. Indsatsen kan evt. blandes med konfliktmægling eller stress-coaching til grupper.
Se også fanen bisidder/mægling.

Projektrapporterne ”Mobbet ud af arbejdspladsen” og ”Værd at vide hvis du møder mobning” er udsolgt.
Mulighed for genoptryk undersøges. Jævnfør siden ”Fagprofil, siden Dokumentation for CV: side 16.”

Vejledende pris:
Individuel aftale alt efter opgavens karakter og omfang.