Skriv til mig

Bisidder/mægling

Bisidder/mægling

Professionel bisidder:

Hvor det ønskes arbejder jeg som professionel socialrådgiver – mægler –  bisidder på klientens side.
Det kræver oftest nogen forberedelse, herunder gennem gang af sagsakter.

Konfliktmægling:

Jeg er uddannet konfliktmægler fra  ”Center for konfliktløsning i København”. Som konfliktmægler mellem to parter, er jeg neutral og uden forudgående kendskab til parterne, udover lige at have hørt lidt alment og konfliktens emne. Det er parterne selv, der løser konflikten, med min styring og hjælp. Mægling kan kun foregå, hvis begge parter ønsker det eller indvilger i medvirken. Konkrete rammer aftales. En alm. konfliktmægling tager som udgangspunkt ca. 3 – 4 timer, med mindre der viser sig noget uforudset.

Ved komplekse problemer kan mægling evt. tage tid, hvor flere mæglinger – med tænkepauser, er nødvendige. Mæglingen kan bedst foregå i neutralt lokale, hvor jeg kører ud lokalt. En mægling med 2 involverede, kan foregå i mit eget lokale ved Silkeborg.

Vejledende pris:
Bisidder offentlig: 400 kr. pr. i alt forbrugt time, herunder forberedelse.
Bisidder privat: Efter aftale / evne.
Konfliktmægling: 400 kr. pr. person pr. time.  Virksomhed: aftales / antal medvirkende?
Statens takst for kørsel: er nuværende 3,56 kr./km.