Skriv til mig

Konsulent

Konsulentbistand, supervision

Jeg yder supervision, udredning og bistand vedr. individuelle klienter:

Ofte i relation til evt. sanseintegrerende indsats, eller i øvrigt. Eksempelvis hvor ledelse, personale eller pårørende ønsker neutral udredning og støtte til løsning af evt. uløste problemer såsom uro, råben, mistrivsel i hverdagen. Jeg kommer ligeledes i private hjem, til ældre og mennesker med psykisk sygdom eller udviklingshæmning. Et konsulent forløb kræver i reglen minimum 10 timer, incl. udredning, rapport og videregivelse. Kan opfølges.

Konsulentbistand til mindre arbejdsgruppers/små foreningers samarbejde og psykiske arbejdsmiljø: f.eks. punkter som kommunikation, mobning, ledelse, psykiske forsvarsmekanismer.

Se ”CASEN at takle mulige negative psykiske mekanismer iarbejdsmiljøer og bestyrelser”, – den skal fast ligge bag siden ARBEJDSMILJØ, se særskilt fil for denne fane.

Vejledende pris:
Offentlig konsulent bistand /udredning: klient min. 10 timer a. 500 kr. pr. plus kørsel 3,56 kr. /km.
Privat konsulentbistand, udredning:  f.eks. ældre uroligt menneske i hjemmet. Individuel aftale.
Konsulentbistand arbejdsgrupper og foreninger: aftales individuelt iflg. opgavens karakter og omfang.