Skriv til mig

Nyt SI koncept

Nyt sanseintegrations koncept

I flere år har jeg afprøvet et nyt sansemættende sanseintegrations – behandlings – koncept til f.eks. almindelige og psykiatriske plejehjem, f.eks. stillesiddende, liggende eller urolige beboere, i nogle tilfælde måske som alternativ eller supplement til dyr medicin?
(Se fanen: sanseintegration og fanen: aktuelt)

Erfaringer: 1. billede: Niels gik – uden hans briller – i flere timer dagligt – alene, kaldende, lidende, desperat, søgende rundt. Det var psykiatriens opfattelse, at han blot skulle have lov at være alene og ”klinge af”. Jeg var slet ikke enig. 2. billede: Efter den ugentlige mættende sanseintegration var han glad og veltilpas, med lys i øjnene. 3. billede: Målet kan vi nå! * Og så var der Erna, der havde været råbende i de 2 år hun har været på plejehjem. Efter 3 ganges mættende sanseintegration, råbte hun ikke mere, sov og spiste bedre.

Om ensomhed, forladthedsfølelse, tavs stivnen, uro, dem der kaldes ”råbere”:

Før ca. 1968: var spædbarnsomsorgen præget af den opfattelse, at barnet ikke besad kontaktevne eller behov for nærhed det første halve år. I dag ved vi, at nyfødte har kontaktevne og kan føle, opleve sig forladte, m.v. Man kunne i fortiden også møde den holdning, at det var ”sundt” for lungerne hvis barnet græd sig i søvn. Mange ældre mennesker har tilsyneladende tidligere traumer, forladtheds- og ensomheds angst indlejret i deres nervesystemer. Når hjernen svækkes, f.eks. ved demens, kan tidligere indlejrede oplevelser øjensynligt dukke frem igen. Eller der er deprivation, d.v.s. skadelig understimulering, der nedbryder nervesystemet. Ifølge de forsøg jeg har lavet – kan de tilstande balanceres for en tid eller heles varigt med ugentlig behandling med sansemættende sanseintegrations terapi af ca. 1 times varighed. Jeg møder mange sansedepriverede, ældre, syge medmennesker i dårlig trivsel, på plejehjem og i psykiatrien, hvor psykiatrisk Jean Ayres’ sanseintegrations behandling stort set blev nedlagt op gennem 1990érne.

Tidlig frustration eller nutidig, stillesiddende deprivation, læges ikke via spisemiddage…… selv om spisemiddage er et rigtig godt initiativ. Sanseintegrerende indsats har tilsyneladende en behandlende effekt. Konceptet understøttes af psykolog og kropsterapeut Ulla Rung Weekes arbejder, psykolog Susan Harts arbejder og forsker Kerstin Uvnäs Mobergs arbejder.

Sanseintegrerende indsats har i nutid reduceret medicinforbruget på en akutpsykiatrisk afdeling i Danmark med ca. 46%.

Jeg søger ergoterapeuter, psykologer eller anden relevant faggruppe, der vil samarbejde omkring forskning og udvikling på området.

Det er min hensigt at tilbyde efteruddannelses kurser til relevante faggrupper snarest muligt i 2022. De udbydes bl.a. fra denne hjemmeside, når de er klar….