Skriv til mig

Persondata

Beskyttelse af persondata i Helia

Som udøvende terapeut, socialrådgiver og bisidder, med videre i Helia er jeg data-ansvarlig. Jeg vil jeg gøre alt for at overholde alle offentlige retningslinjer og love vedr. behandling af nødvendige personoplysninger, der vedrører mit arbejde. Jeg har også tavshedspligt.

Med henblik på at handle, behandle og vejlede dig korrekt, kan du hos mig blive du bedt om at afgive forskellige relevante oplysninger, herunder personfølsomme oplysninger: navn, adresse, cpr.nr., diagnose og forløb, lægebehandling, medicin, evt. kontakt til myndighed, med videre. Oplysninger om dig vil blive opbevaret i sikkerhed hos: Terapeut-booking. www.terapeutbooking.dk.

Alle oplysninger om dig har jeg ansvaret for at tage sikkert vare på. Du kan til enhver tid forlange at få oplysninger gennemset, udleveret eller slettet hos mig. I min undervisning anvender jeg film, omtale, billeder o.l. af personer, der har givet mig skriftlige samtykke til det.

Du kan læse mere om reglerne for persondatabeskyttelse på hjemmesiden: www.datatilsynet.dk.
Her kan du finde Databeskyttelsesforordningen, der regulerer området.